13.9.2017 / Gösterim Sayısı : 407

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

​    Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı ile ilgili ( Tebliğ No: 2017/22 ) 13 Eylül 2017 tarih ve 30179 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2017/22 Nolu Tebliğ hükümleri gereği Yatırımların Desteklenmesi  ile ilgili başvuru süresi 13.09.2017 tarihinde başlamış olup, 11.12.2017 tarihinde sona erecektir.   

             Duyurulur.

''